Pierwsza zeroemisyjna
cementownia

Pierwsza zeroemisyjna cementownia w Polsce

Już w 2027 r. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią. Kujawy Go4ECOPlanet - to unikalny na skalę globalną projekt w ramach którego w Cementowni Kujawy powstaje instalacja do wychwytywania CO2. Dzięki niej możliwa będzie całkowita redukcja śladu węglowego z wypalania klinkieru - podstawowego składnika do produkcji cementu.

Ograniczenie śladu węglowego dzięki wychwytywaniu CO2

Instalacja, która rozpocznie działanie w 2027 r. będzie wychwytywać 100 proc. emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru. W ciągu 10 lat zostanie wyłapane ponad 10 mln ton CO2. Stanowi to 10 proc. rocznej emisji w całym sektorze cementowym w Polsce. 

Kujawy Go4ECOPlanet to pierwsza na skalę światową tak duża inwestycja w wychwytywanie dwutlenku węgla. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła produkować cement o jeszcze niższym śladzie węglowym niż ma to miejsce obecnie, a niektóre cementy będę mogły stać się zeroemisyjne. Tym samym stanie się ona jedną z pierwszych zeroemisyjnych cementowni netto w Europie.

W okresie realizacji projektu w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wychwytywania i skraplania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru oraz infrastruktura towarzysząca. Całość powstanie w oparciu o technologię Cryocap ™ FG firmy Air Liquide.

Rozwiązanie Cryocap™ FG wykorzystane w Cementowni Kujawy jest pierwszą w Europie technologią CCS (ang. carbon capture and storage) pod względem całkowitego wychwytywania emisji CO2. Technologie wychwytywania CO2 są obecnie najbardziej efektywną metodą ograniczenia emisji w branży cementowej.
     
Pionierskie zastosowanie Cryocap ™ FG na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach w Europie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Go4ECOPlanet i Europejski
Zielony Ład

Projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z prawodawstwem mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.  Inwestycja współfinansowana jest przez unijny Fundusz Innowacyjny ze środków pochodzących z systemu ETS (unijnego systemu handlu uprawnieniami).  19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Lafarge, należący do Grupy Holcim oraz Fundusz Innowacyjny podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota projektu wynosi 380 mln euro. Dofinansowanie unijne wyniesie 228 mln euro.

Kujawy Go4ECOPlanet wyznacza nowe standardy w innowacjach przemysłowych i technologiach nowej generacji, wspierających ochronę klimatu przez ograniczanie śladu węglowego w Europie. Projekt jest kamieniem milowym w dekarbonizacji sektora budowlanego, gdyż eliminacja emisji CO2 z produkcji cementu przekłada się na mniejszą emisyjność materiałów budowlanych, a co za tym idzie - wszystkich budowanych obiektów.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet, oprócz realizacji głównego celu i dalszego ograniczania wpływu na środowisko, może stać się kołem zamachowym zmian na rzecz ochrony środowiska w branżach wysokoemisyjnych.

Jak wygląda harmonogram projektu?

Realizacja projektu Kujawy Go4ECOPlanet zaplanowana jest na 5 lat. Do końca czerwca 2024 r. planowane jest zamknięcie wszelkich formalności potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Do tego czasu zaplanowano również podpisanie umów w zakresie dostaw energii i transportu z najważniejszymi partnerami i podwykonawcami. Uruchomienie instalacji wychwytującej dwutlenek węgla przewidziane jest na kwiecień 2027 r. i już w pierwszym roku działania emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 1 mln ton.

I - II 2022 / 3 III 2022

Przygotowanie dokumentów
zgłoszenie projektu do InnovFund EC

XI 2022 - 31 III 2024

Projektowanie techniczne

30 VI 2024

FID (zamknięcie finansowe)

30 IV 2027 – 30 IV 2037

FIP (Rozpoczęcie eksploatacji)
Uruchomienie instalacji
/ 10 lat pracy

Q4 2025 - Q4 2026

Budowa

1 XI 2024 - Q4 2025

Zakup podstawowych
urządzeń

2027+

Składowanie na terenach
morskich

I - II 2022 / 3 III 2022

Przygotowanie dokumentów/ zgłoszenie projektu do InnovFund EC

XI 2022 - 31 III 2024

Projektowanie techniczne

30 VI 2024

FID (zamknięcie finansowe)

1 XI 2024- Q4 2025

Zakup podstawowych urządzeń

Q4 2025 - Q4 2026

Budowa

Q4 2025 - Q4 2026

FIP (Rozpoczęcie eksploatacji) Uruchomienie instalacji / 10 lat pracy

2027+

Składowanie na terenach morskich

Kto jest zaangażowany w Kujawy Go4ECOPlanet?

Kujawy Go4ECOPlanet to projekt, którego inicjatorem jest Lafarge w Polsce. Jednak tak wielkoskalowe i skomplikowane inwestycje nigdy nie odbywają się bez zaangażowania innych podmiotów. Twórcą i wykonawcą technologii Cryocap ™ FG, która zostanie zastosowana w Cementowni Kujawy, jest Air Liquide. W realizacji będą uczestniczyć podwykonawcy i eksperci z różnych dziedzin w zależności od etapu projektu. Instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla w Cementowni Kujawy powstaje przy wsparciu finansowym instytucji Unii Europejskiej.

Kompletny łańcuch wychwytywania i magazynowania CO2 

Ostatnim etapem działań jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku CO2 zostanie przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd załadowane na statki i dostarczone na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. 
Stworzenie infrastruktury transportowej: terminalu portowego do rozładunku wagonów, przechowywania CO2 i załadunku na statki jest częścią odrębnego projektu ECO2CEE, który realizowany będzie przez konsorcjum do którego należy również Lafarge.
Projekt Kujawy Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Lafarge i Grupy Holcim, której jednym z celów jest kompleksowa dekarbonizacja procesów przemysłowych.

Czytaj więcej: Strategia Zrównoważonego Rozwoju w Lafarge

Aktualności