Pierwsza zeroemisyjna
cementownia

Pierwsza zeroemisyjna cementownia w Polsce

Już w 2027 r. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią. Kujawy Go4ECOPlanet - to unikalny na skalę globalną projekt w ramach którego w Cementowni Kujawy powstaje instalacja do wychwytywania CO2. Dzięki niej możliwa będzie całkowita redukcja śladu węglowego z wypalania klinkieru - podstawowego składnika do produkcji cementu.

Ograniczenie śladu węglowego dzięki wychwytywaniu CO2

Instalacja, która rozpocznie działanie w 2027 r. będzie wychwytywać 100 proc. emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru. W ciągu 10 lat zostanie wyłapane ponad 10 mln ton CO2. Stanowi to 10 proc. rocznej emisji w całym sektorze cementowym w Polsce. 

Kujawy Go4ECOPlanet to pierwsza na skalę światową tak duża inwestycja w wychwytywanie dwutlenku węgla. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła produkować cement o jeszcze niższym śladzie węglowym niż ma to miejsce obecnie, a niektóre cementy będę mogły stać się zeroemisyjne. Tym samym stanie się ona jedną z pierwszych zeroemisyjnych cementowni netto w Europie.

W okresie realizacji projektu w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wychwytywania i skraplania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru oraz infrastruktura towarzysząca. Całość powstanie w oparciu o technologię Cryocap ™ FG firmy Air Liquide.

Rozwiązanie Cryocap™ FG wykorzystane w Cementowni Kujawy jest pierwszą w Europie technologią CCS (ang. carbon capture and storage) pod względem całkowitego wychwytywania emisji CO2. Technologie wychwytywania CO2 są obecnie najbardziej efektywną metodą ograniczenia emisji w branży cementowej.
     
Pionierskie zastosowanie Cryocap ™ FG na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach w Europie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Go4ECOPlanet i Europejski
Zielony Ład

Projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z prawodawstwem mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.  Inwestycja współfinansowana jest przez unijny Fundusz Innowacyjny ze środków pochodzących z systemu ETS (unijnego systemu handlu uprawnieniami).  19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Holcim (dawniej Lafarge), należący do Grupy Holcim oraz Fundusz Innowacyjny podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota projektu wynosi 380 mln euro. Dofinansowanie unijne wyniesie 228 mln euro.

Kujawy Go4ECOPlanet wyznacza nowe standardy w innowacjach przemysłowych i technologiach nowej generacji, wspierających ochronę klimatu przez ograniczanie śladu węglowego w Europie. Projekt jest kamieniem milowym w dekarbonizacji sektora budowlanego, gdyż eliminacja emisji CO2 z produkcji cementu przekłada się na mniejszą emisyjność materiałów budowlanych, a co za tym idzie - wszystkich budowanych obiektów.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet, oprócz realizacji głównego celu i dalszego ograniczania wpływu na środowisko, może stać się kołem zamachowym zmian na rzecz ochrony środowiska w branżach wysokoemisyjnych.

Jak wygląda harmonogram projektu?

Realizacja projektu Kujawy Go4ECOPlanet zaplanowana jest na 5 lat. Do końca czerwca 2024 r. planowane jest zamknięcie wszelkich formalności potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Do tego czasu zaplanowano również podpisanie umów w zakresie dostaw energii i transportu z najważniejszymi partnerami i podwykonawcami. Uruchomienie instalacji wychwytującej dwutlenek węgla przewidziane jest na kwiecień 2027 r. i już w pierwszym roku działania emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 1 mln ton.

I - II 2022 / 3 III 2022

Przygotowanie dokumentów
zgłoszenie projektu do InnovFund EC

XI 2022 - 31 III 2024

Projektowanie techniczne

30 VI 2024

FID (zamknięcie finansowe)

2027+

Rozpoczęcie eksploatacji zakładu, skłądowanie na terenach morskich

Q4 2025 - Q4 2026

Budowa

1 XI 2024 - Q4 2025

Zakup podstawowych
urządzeń

I - II 2022 / 3 III 2022

Przygotowanie dokumentów/ zgłoszenie projektu do InnovFund EC

XI 2022 - 31 III 2024

Projektowanie techniczne

30 VI 2024

FID (zamknięcie finansowe)

1 XI 2024- Q4 2025

Zakup podstawowych urządzeń

Q4 2025 - Q4 2026

Budowa

2027+

Rozpoczęcie eksploatacji zakładu, składowanie na terenach morskich.

Kto jest zaangażowany w Kujawy Go4ECOPlanet?

Kujawy Go4ECOPlanet to projekt, którego inicjatorem jest Holcim w Polsce. Jednak tak wielkoskalowe i skomplikowane inwestycje nigdy nie odbywają się bez zaangażowania innych podmiotów. Twórcą i wykonawcą technologii Cryocap ™ FG, która zostanie zastosowana w Cementowni Kujawy, jest Air Liquide. W realizacji będą uczestniczyć podwykonawcy i eksperci z różnych dziedzin w zależności od etapu projektu. Instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla w Cementowni Kujawy powstaje przy wsparciu finansowym instytucji Unii Europejskiej.

Kompletny łańcuch wychwytywania i magazynowania CO2 

Ostatnim etapem działań jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku CO2 zostanie przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd załadowane na statki i dostarczone na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. 
Stworzenie infrastruktury transportowej: terminalu portowego do rozładunku wagonów, przechowywania CO2 i załadunku na statki jest częścią odrębnego projektu ECO2CEE, który realizowany będzie przez konsorcjum do którego należy również Holcim.
Projekt Kujawy Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Holcim i Grupy Holcim, której jednym z celów jest kompleksowa dekarbonizacja procesów przemysłowych.

Czytaj więcej: Strategia Zrównoważonego Rozwoju w Holcim

Aktualności