Technologia Cryocap™ FG firmy Air Liquide pomoże w redukcji śladu węglowego w Cementowni Kujawy

Jak zastosowanie technologii Cryocap™ FG wpłynie na redukcję emisji CO2?

W ciągu 10 lat instalacja CCS (carbon capture and storage) w Cementowni Kujawy zredukuje emisję CO2 o ponad 10 mln ton przyczyniając się  do ograniczenia emisji CO2 w całym sektorze cementowym w Polsce o 10 proc. rocznie. Stanie się to dzięki zastosowaniu technologii Cryocap™ FG.

Autor: Air Liquide_ Pierre-Emmanuel Rastoin

Jak działa technologia Cryocap™ FG?

Na terenie Cementowni Kujawy powstanie specjalna instalacja do wychwytywania oraz skraplania dwutlenku węgla. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap™ FG firmy Air Liquide i pozwoli na całkowitą redukcję emisji CO2 z procesu wypalania klinkieru, będącego głównym składnikiem w produkcji cementu.

Proces ograniczania redukcji CO2 w technologii Cryocap™ FG  polega na oddzieleniu dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca wypału klinkieru od pozostałych składników gazu pod zwiększonym ciśnieniem. Następnie CO2 będzie skroplony w procesie niskotemperaturowym (kriogenicznym). W finalnym etapie skroplony dwutlenek węgla zostanie oczyszczony z resztkowych składników powietrza.

Z pozostałych składników gazu wylotowego pieca odzyskane będa kondensaty do dalszego wykorzystania w procesie produkcji cementu. W wyniku obróbki kondensatów powstanie woda, której Holcim (dawniej Lafarge) użyje ponownie w produkcji (water reuse) . Powstaną również niewielkie ilości produktów siarczanowych i azotanowych, które zostaną użyte w produkcji cementu lub zastosowane w rolnictwie.

Technologię wychwytywania CO2 z procesów produkcyjnych testowano przez ponad 5 lat w ośrodku Air Liquide we Francji. Rozwiązania firmy Air Liquide wykorzystane są w przemyśle w wielu krajach na całym świecie, jednak po raz pierwszy Cryocap™ FG zostanie wykorzystana na taką skalę w sektorze cementowym.

Transport i magazynowanie CO2

Ciekły dwutlenek węgla zostanie załadowany do specjalnie przystosowanych wagonów. Pociągi przetransportują go do punktu przeładunkowego w porcie morskim. Stamtąd zostanie statkami przetransportowany na Morze Północne.

Magazynowanie odbędzie się na dnie Morza Północnego w przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach (pustych przestrzeniach w skałach) po złożach gazu i ropy naftowej. Dzięki temu możliwe będzie zamknięcie łańcucha związanego z całkowitą redukcją CO2.

Stworzenie infrastruktury transportowej: terminalu portowego do rozładunku wagonów, przechowywania CO2 i załadunku na statki jest częścią odrębnego projektu ECO2CEE, który realizowany będzie przez konsorcjum, do którego należy również Holcim. Celem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. 

Uruchomienie instalacji wychwytującej dwutlenek węgla przewidziane jest na 2027 r. i już w pierwszym roku działania emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 1 mln ton, a w ciągu 10 lat ograniczy emisję CO2 o 10 proc. w całym sektorze cementowym w Polsce.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Holcim i Grupy Holcim, której jednym z celów jest kompleksowa dekarbonizacja procesów przemysłowych. 

Czytaj więcej: Strategia Zrównoważonego Rozwoju w Holcim

Zgodnie z założeniami, w pierwszej fazie funkcjonowania instalacji, codziennie 2800t CO2 będzie transportowane do Portu Gdańskiego z Cementowni Kujawy (dwa pociągi dziennie z istniejącej już bocznicy kolejowej) i dalej statkami na Morze Północne.