O Holcim w Polsce

Holcim w Polsce

Holcim (dawniej Lafarge) jest liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych materiałów budowlanych.  Zapewnia kompleksowe rozwiązania dla ekobudownictwa, które pomagają budować bezpieczniej, szybciej i efektywniej. Wśród rozwiązań Holcim są m. in. niskoemisyjne cementy i betony o obniżonym do 50 proc. poziomie emisji CO2 w porównaniu do standardowych materiałów. Do ich produkcji firma wykorzystuje składniki oraz surowce z recyklingu. W portfolio znajduje się również szereg rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa od recyklingowanych izolacji po systemy podłogowe pozwalające zmniejszyć zużycie energii w budynkach a przez to ich emisyjność. Takie podejście wspiera ochronę zasobów naturalnych i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Strategia Holcim i Grupy Holcim odpowiada na wyzwania klimatyczne i środowiskowe

Holcim w Polsce należy do szwajcarskiej Grupy Holcim, która jako pierwsza firma na świecie w sektorze cementowym podpisała deklarację Net-Zero Pledge. Zgodnie z podpisaną deklaracją do 2030 roku Grupa zredukuje emisję CO2 co najmniej o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Holcim jest redukcja o 55 proc. poziomu emisji w porównaniu do 1990 roku. Holcim zamierza osiągnąć ten cel poprzez dekarbonizację łańcucha wartości, czyli wszystkich procesów związanych z działalnością firmy. W taki sposób Holcim minimalizuje swój wpływ na środowisko i chroni społeczności, a wprowadzając niskoemisyjne rozwiązania - wspiera rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Klimat i energia

Redukcja emisji CO2 w cemencie

55%

mniej emisji z każdej tony cementu w porównaniu z 1990 rokiem (350 kg CO2/tc)

Odnawialne źródła energii

100%

zielonej energii

Gospodarka obiegu
zamkniętego

Bezpieczne przetwarzanie odpadów

2,2 mln

ton zagospodarowanych odpadów niepoddających się recyklingowi jako paliwa alternatywne oraz surowce do produkcji cementu

Oszczędzanie zasobów naturalnych

1,7 mln ton

odpadów będących produktami uboczymi z innych gałęzi przemyśłu, zagospodarowanych jako surowiec do produkcji cementu

1 mln ton

kruszyw z recyklingu

Środowisko

Oszczędzanie zasobów wodnych

Projekty retencji wód odpadowych na wszystkich kopalniach i zakładach kruszywowych

Maksymalizacja udziału wody z recyklingu i obniżenie o 15% zużycia świeżej wody

Przywracanie terenów

Bieżąca rekultywacja wszystkich terenów poeksploatacyjnych oraz plany zarządzania bioróżnorodnością na wszystkich kopalniach

Dobre miejsce pracy

Oszczędzanie zasobów wodnych

0 wypadków

Zawsze i wszędzie dążymy do eliminacji wypadków wśród pracowników, podwykonawców i społeczności

Rozwój społeczności

30% pracowników zaangażowanych w wolontariat

1 000 000 beneficjentów objętych wsparciem

Realizacja rocznie 100 projektów zaangażowania społecznego przez Fundację Holcim

Projekt Go4ECOPlanet
w Cementowni Kujawy elementem zielonej
strategii Holcim

Wyzwania klimatyczne wymagają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Dotychczas stosowane technologie przestają być wystarczające, natomiast nowe technologie muszą być spójne z zasadami pożycia społecznego i zrównoważonego rozwoju, w tym uwzględniać kluczowe wartości zielonego budownictwa obejmujące: postęp, społeczności, planetę i dobrobyt. Projekt Kujawy Go4ECOPlanet, polegający na wychwytywaniu dwutlenku węgla z produkcji cementu, wpisuje się w zieloną strategię firmy i wspiera jej nadrzędny cel – redukcję emisji CO2. Dzięki wdrożeniu projektu, Cementownia Kujawy stanie się pierwszym zeroemisyjnym zakładem w Europie już 2027 roku.