Pierwsza zeroemisyjna cementownia

Kujawy Go4ECOPlanet — unikalny na skalę globalną projekT wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy

Instalacja CCS — carbon capture and storage — wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla. W Cementowni Kujawy w 2027 r. rozpocznie działanie instalacja, która będzie wychwytywać 100 proc. emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru, podstawowego składnika cementu. W ciągu 10 lat zostanie wyłapane ponad 10 mln ton CO2. Stanowi to 10 proc. rocznej emisji w całym sektorze cementowym w Polsce.

100% redukcja emisji dwutlenku węgla

O projekcie

Redukcja śladu węglowego dzięki Kujawy Go4ECOPlanet

Już w 2027 r. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią. Kujawy Go4ECOPlanet – to unikalny na skalę globalną projekt, w ramach którego w Cementowni Kujawy powstaje instalacja do wychwytywania CO2. Dzięki niej możliwa będzie całkowita redukcja śladu węglowego z wypalania klinkieru.

Technologia CCS

Jak działa technologia Cryocap™ FG?

Na terenie Cementowni Kujawy powstanie specjalna instalacja do wychwytywania oraz skraplania dwutlenku węgla. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap™ FG  firmy Air Liquide i pozwoli na całkowitą redukcję emisji CO2 z procesu wypalania klinkieru, będącego głównym składnikiem w produkcji cementu.

Rola CCS

CCS — czyli carbon capture and storage — wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla — to proces ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery z punktowych źródeł emisji, takich jak elektrownie i fabryki. Kujawy Go4ECOPlanet jest kamieniem milowym w dekarbonizacji sektora budowlanego. Projekt wyznacza standardy w innowacjach przemysłowych, wspierających ochronę klimatu i pokazuje możliwość replikacji technologii w innych gałęziach przemysłu.

Aktualności