Aktualności

Fundusz Innowacji UE dofinansuje projekty Holcim

Data publikacji:
18
.
07
.
2022
Data aktualizacji:
01
.
02
.
2022
  • Komisja Europejska zakwalifikowała do dofinansowania projekty Holcim w Niemczech i Holcim w Polsce (dawniej Lafarge), mające na celu wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla. 
  • Dotacje na innowacyjne technologie pomogą stymulować proces  dekarbonizacji sektora energochłonnego w Unii Europejskiej.
  • Grupa Holcim do którego należy Holcim w Polsce przyśpiesza realizację celów w zakresie zeroemisyjności na rok 2030 i 2050, przyjętymi w ramach inicjatywy SBTi, Science-Based-Targets dla zrównoważonego budownictwa.

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej zakwalifikował do dofinansowania przełomowe projekty Grupy Holcim i Holcim Polska z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Niemczech i Polsce. Oba projekty opierają się na zaawansowanych  technologiach, dzięki którym Holcim staną się liderem w dekarbonizacji Europy. Projekty stanowią część strategii Holcim w obszarze obniżenia emisyjności oraz pozwalają na osiągnięcie poziomów redukcji emisji ustanowionych w ramach inicjatywy SBTi oraz wspierają cel prowadzenia co najmniej jednej zeroemisyjnej cementowni do 2030 r.

Unia Europejska chce wspierać dwa projekty Westküste 100 w Niemczech, w ramach którego dwutlenek węgla wychwycony z zakładu Holcim w Lägerdorf zostanie przetworzony na  paliwo syntetyczne dla sektora motoryzacyjnego oraz surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego. Unijne dofinansowanie dostanie  również projekt „GO4ECOPlanet” prowadzony przez, należącego do Grupy, Holcim w Polsce. Celem projektu Holcim jest sekwestracja dwutlenku węgla – począwszy od wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy, a skończywszy na składowaniu go na Morzu Północnym – z perspektywą stworzenia do 2027 roku zeroemisyjnego zakładu. Dzięki obu projektom Holcim planuje opracować rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla, które zamierza replikować w innych zakładach,  co będzie miało mocny wpływ na dekarbonizację budownictwa. Są to tylko dwa z ponad 30 projektów Holcim na całym świecie, które są oparte na autorskich technologiach.

Zaangażowanie Holcim plasuje nas w czołówce firm działających na rzecz dekarbonizacji naszego sektorapodkreśla Miljan Gutovic, Dyrektor Regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Holcim jest beneficjentem dwóch dotacji na dekarbonizację cementowni – jestem niezwykle podbudowany tym wyraźnym głosem zaufania ze strony Unii Europejskiej. Wielkie gratulacje należą się naszym zespołom, które zaprojektowały tak inteligentne, skalowalne rozwiązania. Dziękuję też instytucjom unijnym za wsparcie, dzięki czemu inicjatywy te stały się opłacalne pod względem ekonomicznym. 

Holcim i Holcim w Polsce dostarczają najszerszą w sektorze ofertę materiałów niskoemisyjnych – zielony beton ECOPact oraz zielony cement ECOPlanet, zapewniając od 30% do 100% mniejszą emisję CO2 bez uszczerbku na wydajności. Rozwiązania te są możliwe dzięki doświadczeniu specjalistów Holcim w tworzeniu ekologicznych produktów oraz wykorzystaniu innowacyjnych surowców o niskim śladzie węglowym (np. gliny kalcynowanej czy też odpadów budowlanych i rozbiórkowych). Zakłady Holcim w całym regionie, a w szczególności Holcim w Polsce, wykorzystują obecnie paliwa alternatywne, pomagające pokryć ponad 60% zapotrzebowania – paliwa te pochodzą z końcowej fazy recyklingu materiałów (biomasa, odpady komunalne).

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej jest jednym z największych na świecie programów finansowania nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. W tym roku Fundusz przyznał ponad 1,8 mld euro 17 dużym projektom wśród 138 inicjatyw, przyczyniającym się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Udostępnij

Polecane artykuły